Privacyverklaring Triagebot van Involved Group B.V.

1 juni 2020

Uw privacy is voor Involved Group van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de app Involved Group - Triagebot allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Involved Group.

Triagebot

Door gebruik te maken van de triagebot kunt u zelf op uw eigen smartphone de gezondheidsvragen beantwoorden die door het RIVM zijn opgesteld. Aan de hand van deze antwoorden wordt bepaald of toegang verleend mag worden tot een locatie. Uw gegevens worden niet opgeslagen, tenzij dit wordt vereist of verzocht zoals beschreven hieronder in “noodverordening gemeente” en “gegevens voor marketingdoeleinden”.

Noodverordening Gemeente

Indien de ondernemer aangeeft dat naam en telefoonnummer opgeslagen dienen te worden als gevolg van een noodverordening door de gemeente zullen wij:

In sommige gevallen kan een ondernemer verzoeken om de gegevens op te slaan zonder dat er een noodverordening is afgegeven. In dat geval zijn alle bovenstaande punten ook van toepassing. De ondernemer zal onder geen enkele voorwaarde inzage krijgen in uw gegevens.

Gegevens voor marketingdoeleinden

Indien de ondernemer die u de triagebot aanbiedt van de gelegenheid gebruik wil maken om tevens gegevens (naam en e-mail) te verzamelen voor marketingdoeleinden zal:

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Statistieken

Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze app, wij hebben toegang tot de individuele gegevens. Echter, wij raadplegen deze gegevens enkel als dit nodig is voor een doeleinde uit deze verklaring.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Stef Rouschop en is bereikbaar per e-mail op [email protected] en per telefoon op 0857430023 voor al uw vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze app wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan uw door te geven.

Uw rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U heeft de volgende rechten:

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen

Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar [email protected] Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Involved Group
Overhoven 5
6136 EA Sittard
E-mailadres: [email protected]
Telefoon: 0857430023

KvK nummer: 67022421

© 2020 Involved Group B.V. Alle rechten voorbehouden